Hämta nyckel / Get Key

  • Gå fram till källardörren
  • Klicka på den blå knappen med röda kanter (längre ner på denna sida): Du får nu 2 minuter på dig att öppna källardörren
  • Börja med att logga in med de uppgifter du tidigare fått via e-mail (om du har prövat detta tidigare kan detta steg vara överhoppat)
  • Tryck på öppningsknappen vid dörren därefter dra i handtaget. Om du inte lyckas, starta om från punkt 2
  • Nyckel hänger i ett snöre direkt vid dörren

Get key

  • Go to the cellar door
  • Click at the blue push button with red edges down below. You now have 2 minutes to open the basement door
  • Logg in with your Username and Password you have got by e-mail (if you have tried this before, this step may be skipped)
  • Press the opening button at the door then pull the handle. If you do not succeed, restart from point 2
  • Key hanging in a string directly at the

Inloggning för befintliga användare