Exempel: Öppna dörr till simhall

Scanna QR koden nedan med mobilen eller klicka på koden, för att komma till ett exempel hur det kan se ut att betala för att öppna en spärr tex för inträde till en simhall, toalett, idrottsarena mm.

#saltsim